avocatsavulov@gmail.com +40 744 284 761

TERMENI ȘI CONDIȚII

CONDIȚII GENERALE

            I. Informații generale

 

I.1. Platforma web avocatsavulov.ro este gestionată şi exploatată de Cabinetul de Avocat Dana Savulov, cu sediul în Arad, Bd. Gen. Vasile Milea, nr. 5-7, sc. A, ap. 25, jud. Arad, România, având codul fiscal nr. 38701740, înregistrat la Baroul Arad.

I.2. Avocatsavulov.ro este o platformă web care își propune să prezinte activitatea Cabinetului de Avocat Dana Savulov și să ofere servicii de consultanță juridică online, sub formă de consultații scrise,  redactarea unor opinii juridice și a unor proiecte de acte juridice.

 

            II. Utilizarea serviciilor

 

II.1. Pentru utilizarea serviciilor noastre de consultații online trebuie să aveți vârsta minimă de 18 ani.

II.2. Consimţind la condiţiile conţinute în prezentul document, sunteți de acord să folosiți serviciile platformei avocatsavulov.ro numai în scopurile în care a fost creată. De asemenea, sunteți de acord să primiți notificări prin folosirea datelor de contact pe care ni le furnizați, cu privire la activitatea desfășurată pe site.

II.3. Este interzis să încărcați viruși sau coduri rău intenționate sau să întreprindeți orice acțiuni care ar putea să dezactiveze, să supraîncarce sau să afecteze funcționarea corectă sau aspectul adecvat al site-ului.

II.4. Este interzis să accesați sau să colectați date de pe site utilizând mijloace automatizate sau să încercați să accesați date pe care nu aveți permisiunea să le accesați.

II.5. Este interzis să utilizați site-ul avocatsavulov.ro pentru a întreprinde orice acțiuni sau pentru a distribui orice informaţii sau conținut care sunt ilegale, înșelătoare, discriminatorii sau frauduloase ori care prejudiciază sau încalcă drepturile altor persoane.

II.6. Ne rezervăm dreptul de a limita, restricționa sau suspenda utilizarea serviciilor noastre, dacă vom aprecia că ați încălcat prezentele Condiții generale sau că folosiți serviciul în mod abuziv sau în scop ilegal.

 

            III. Serviciul de consultații juridice online

 

III.1.Pentru a beneficia de serviciul de consultații juridice online este necesar să vă înregistrați și să vă creați un cont de utilizator, folosind adresa de e-mail și o parolă definită de dumneavoastră.

III.2. Completând formularul pentru crearea unui cont de utilizator, sunteți de acord cu furnizarea datelor personale și folosirea lor în conformitate cu cele menționate în conținutul Politicii de confidențialitate, care face parte integrantă din prezentul document.

III.3.  Logarea în contul de utilizator vă conferă acces la panoul de client care vă este destinat, prin intermediul căruia se desfășoară toate comunicările legate de serviciile solicitate.

III.4. Prin completarea și transmiterea formularului de înregistrare declarați și garantați că aveți capacitatea și autoritatea de a încheia contractul de asistență juridică și de a consimți asupra clauzelor lui.

III.5. Serviciile juridice online se prestează în temeiul contractului de asistență juridică încheiat la distanță, prin intermediul panoului de client, între utilizator și Cabinetul de Avocat Dana Savulov. Contractul de asistență juridică este supus reglementărilor  cuprinse în  Legea nr. 51/1995 și  Statutul profesiei de avocat.

III.6. Consultațiile juridice solicitate sunt furnizate în scris, prin punerea la dispoziția utilizatorului, în panoul de client al acestuia, a unui document în format pdf.

III.7. Comunicarea informațiilor între avocat și utilizator, se va face prin intermediul panoului de client, asigurând, astfel, deplina confidențialitate.

III.8. Utilizatorul este obligat să ia măsuri pentru păstrarea în condiții de siguranță a parolei de acces în cont și să anunțe de îndată orice situație în care siguranța contului a fost compromisă.

III.9. Consultațiile juridice online furnizate se bazează pe situația de fapt prezentată de utilizator și pe analiza documentelor ataşate şi se limitează la acestea. Utilizatorul este pe deplin responsabil de furnizarea unor informații incomplete, lacunare, neclare sau denaturate, precum și pentru omiterea unor informații sau documente relevante.

III.10. Utilizatorul ia cunoștință și acceptă că obligația avocatului este de a folosi toate cunoștințele și experiența dobândite și de a  depune toată diligența pentru furnizarea unor informații complete, în scopul obţinerii de către utilizator a celui mai bun rezultat posibil, fără a garanta acest rezultat.

III.11. Utilizatorul ia cunoștință și acceptă că soluțiile, opiniile și concluziile exprimate de avocat nu obligă nicio autoritate publică, centrală sau locală, nicio instituție publică sau privată, nicio persoană care prestează servicii publice, nicio instanță de judecată sau alt organ cu atribuții jurisdicționale și nici alte terțe persoane.

III.12. Opiniile, soluțiile, concluziile exprimate de avocat au în vedere reglementările legale în vigoare la data prestării serviciului de consultanță juridică. Modificarea legislației sau a practicii judiciare, intervenită după publicarea pe panoul de client a documentului conținând consultația scrisă, nu dă dreptul utilizatorului la reanalizarea situației sale în raport de aceste modificări.

III.13. Serviciul de consultanță începe imediat după achitarea avansului onorariului și se consideră complet prestat în momentul în care documentul pdf, care conține opinia avocatului, este încărcat pe panoul de client al utilizatorului.

III.14. Utilizatorul își poate exercita dreptul de retragere din contract până la prestarea serviciului (până la încărcarea pe panoul de client a documentului pdf care conține opinia avocatului). Exercitarea acestui drept se poate face printr-o declarație neechivocă privind retragerea, comunicată fie prin intermediul Panoului de client, fie pe adresa de e-mail contact@avocatsavulov.ro.

III.14. Utilizatorul ia cunoștință și acceptă că își pierde dreptul de retragere după executarea completă a serviciului solicitat.

III.15.  În situația în care, din datele și informațiile furnizate se constată că ar putea exista un conflict de interese între utilizator și alți clienți/utilizatori ai Cabinetului de avocat Dana Savulov, furnizarea serviciilor de consultanță va fi întreruptă sau va înceta, iar utilizatorul va fi informat despre această situație.

 

            IV. Proprietatea intelectuală

 

IV.1. Conținutul și design-ul avocatsavulov.ro, precum și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt deţinute de Cabinetul de Avocat Dana Savulov, fiind protejate prin legislația în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

IV.2. Conţinutul site-ului poate fi folosit de utilizatori numai cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Cabinetului de Avocat Dana Savulov. Utilizatorii pot distribui pe alte site-uri sau rețele de socializare doar linkuri de acces la conținutul site-ului avocatsavulov.ro.

IV.3. În lipsa unei permisiuni scrise prealabile, sunt interzise:

  1. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă a conținutului site-ului, cu excepția linkului către acest conținut;
  2. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial;
  3. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al Cabinetului de Avocat Dana Savulov asupra conținutului.

IV.4. Este interzisă orice utilizare a conținutului avocatsavulov.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare.

IV.5. În condițiile în care considerați că un anumit conținut încărcat pe site-ul avocatsavulov.ro încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viață privată, la publicitate sau alte drepturi personale sau comerciale, puteți sesiza această încălcare printr-o notificare trimisă pe adresa de email contact@avocatsavulov.ro, pentru a permite administratorilor avocatsavulov.ro să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

 

            V. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

V.1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați se va face în concordanță cu Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) precum și cu orice alte dispoziții legale aplicabile pe teritoriul României.

V.2. Vom păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor se va putea face doar în condițiile menționate în conținutul Politicii de confidențialitate, care face parte integrantă din prezentul document și pe care vă rugăm să-l citiți cu atenție.

 

            VI. Folosirea modulelor cookie

 

VI.1. Ca orice alt website, avocatsavulov.ro folosește cookie-uri pentru scopuri legate de funcționarea, îmbunătățirea și personalizarea experienței de navigare, reținerea informațiilor de autentificare pentru a nu fi necesară înregistrarea la fiecare vizită, protejarea securității sistemelor dumneavoastră și ale noastre ori realizarea de statistici în vederea prestării serviciilor oferite.

VI.2. Detalii cu privire la cookie-urile de pe acest site și la alegerile pe care le aveți cu privire la activarea sau dezactivarea lor găsiți în secțiunea Setări cookies, care face parte din prezentul document și pe care vă rugăm să o parcurgeți cu atenție.

VI.3. Vă exprimați acordul privind politica de utilizare a modulelor cookieîn următoarele cazuri: când continuați navigarea pe site-ul sau platforma noastră, când dați click pe butonul „Accept”, când dați click pe butonul pentru a închide fereastra de notificare privind modulele cookie sau când acceptați termenii și condițiile generale conținute în prezentul document.

 

            VII. Actualizarea condițiilor generale

 

VII.1. În vederea îmbunătăţirii serviciilor pe care vi le oferim, depunem eforturi pentru dezvoltarea de funcţii noi, ceea ce poate necesita actualizarea clauzelor conținute în prezentele Condiții generale.

VII.3. Orice modificare a Condiţiilor generale, vă va fi notificată prin folosirea datelor de contact pe care ni le furnizați, anterior intrării ei în vigoare, pentru a vă da posibilitatea să o analizaţi.

VII.4. Dacă aveți obiecții cu privire la modificarea propusă, puteți renunța la utilizarea platformei şi proceda la închiderea contului de utilizator.

 

            VIII. Litigii și legea aplicabilă

 

VIII.1. Drepturile și obligațiile stabilite de prezentul document, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea româna în vigoare.

VIII.2. Părţile convin să soluționeze orice neînțelegeri sau reclamații care ar putea să apară în legătură cu prezentul contract pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre soluţionare, după caz, organelor profesiei de avocat sau instanţelor de judecată de la sediul Cabinetului.

 

Data ultimei revizuiri: mai 2021