avocatsavulov@gmail.com +40 744 284 761

Serviicii

Aici găsiți detalii ale serviciilor pe care vi le oferim online.

Consultație juridică scrisă, fără studiu de documente

Pe baza informațiilor furnizate de dumneavoastră prin formularul de comandă, acest serviciu vă oferă:

 • explicarea problemei juridice cu care vă confruntați,
 • stabilirea dispozițiilor legale aplicabile,
 • identificarea drepturilor pe care le aveți și a modalităților în care le puteți valorifica,
 • explicarea procedurilor pe care le puteți urma pentru realizarea drepturilor dumneavoastră sau pentru apărarea față de pretențiile adversarului. Pentru a obține toate aceste informații, este necesar să ne descrieți pe larg situația particulară în care vă aflați, problemele pe care doriți să vi le clarificăm, întrebările la care doriți să primiți răspuns.

Cu cât prezentarea situației este mai detaliată și întrebările mai specifice, cu atât opinia noastră va fi mai completă și va răspunde mai bine nevoilor dumneavoastră.

Pentru detalii despre acest serviciu și onorariul aplicabil puteți să ne contactați prin oricare din mijloacele oferite în secțiunea contact sau să ne scrieți prin intermediul Panoului de client.

Consultație juridică scrisă, cu studiu de documente

Acest serviciu vă oferă posibilitatea ca, pe lângă descrierea situației juridice cu care vă confruntați, să transmiteți și documentele pe care le considerați relevante pentru cazul dumneavoastră.

Vom face o analiză a acestor documente și a informațiilor pe care ni le furnizați și vă vom comunica opinia noastră juridică privitoare la situația dumneavoastră particulară, la soluțiile pe care le aveți la îndemână și procedurile de urmat pentru rezolvarea problemelor cu care vă confruntați.

Pentru ca răspunsul nostru să fie cât mai complet și fundamentat, este necesar să ne descrieți cât mai detaliat situația și să ne atașați toate documentele pe care le considerați importante. Totodată, este necesar să ne indicați care sunt așteptările și interesele dumneavoastră în legătură cu situația descrisă, care sunt aspectele pe care doriți să le clarificați și întrebările la care doriți să primiți răspuns.

Pentru detalii despre acest serviciu și onorariul acestuia, puteți să ne contactați prin oricare din mijloacele oferite în secțiunea contact, sau să ne scrieți direct prin chat-ul disponibil pe acest website.

Redactarea proiectului de contract

Prin intermediul acestui serviciu vă oferim asistență profesională la încheierea oricărui tip de contract, redactăm proiectul de contract, asigurându-ne că acesta conține clauze adecvate pentru protejarea interesului dumneavoastră și este adaptat scopului și nevoilor pe care le aveți.

Pentru a beneficia de acest serviciu este necesar să ne transmiteți informații cât mai detaliate ale tranzacției, să ne indicați care sunt clauzele esențiale și interesele dumneavoastră principale în contractul pe care doriți să-l încheiați. De asemenea, este necesar să ne comunicați documentele care stau la baza încheierii contractului, în funcție de tipul acestuia (de exemplu, extras de carte funciară, pentru contractul de locațiune sau comodat; certificat de înmatriculare autovehicul, pentru contract de închiriere sau împrumut auto etc.).

Nu trebuie să vă faceți griji dacă nu ați transmis toate datele sau documentele necesare. În situația în care vom aprecia că nu ați oferit destule informații pentru redactarea corespunzătoare a contractului, prin Panoul de client vă vom comunica un formular cu informațiile suplimentare de care avem nevoie, pe care urmează să-l completați și să ni-l transmiteți.

Pentru detalii despre acest serviciu și onorariul acestuia, puteți să ne contactați prin oricare din mijloacele oferite în secțiunea contact, sau să ne scrieți direct prin chat-ul disponibil pe acest website.

Redactarea altor tipuri de acte

Prin intermediul acestui serviciu puteți beneficia de redactarea următoarelor tipuri de acte:

 • notificare pentru punerea în întârziere a debitorului;
 • notificare privind rezoluțiunea contractului în caz de neexecutare;
 • notificare pentru evacuarea imobilului de către cei care îl ocupă fără drept;
 • ofertă reală de plată;
 • notificarea cesiunii de creanță;
 • somație de plată;
 • notificarea altor situații privitoare la raportul juridic în care sunteți implicat

Pentru a beneficia de acest serviciu, este necesar să ne comunicați informații detaliate ale raportului juridic cu privire la care doriți redactarea notificării/somației și să ne transmiteți documentele care atestă acest raport. Prin intermediul Panoului de client vă vom comunica dacă avem nevoie de informații sau documente suplimentare pentru redactarea actului.

Pentru detalii despre acest serviciu și onorariul acestuia, puteți să ne contactați prin oricare din mijloacele oferite în secțiunea contact, sau să ne scrieți direct prin chat-ul disponibil pe acest website.

Revizuirea contractelor

Serviciul de revizuire a contractelor vă oferă:

 • explicarea clauzelor din contract, a efectelor pe care acestea le produc și a riscurilor la care vă supuneți prin semnarea lor;
 • garanția respectării tuturor drepturilor dumneavoastră;
 • garanția că obligațiile dumneavoastră nu sunt prea oneroase sau excesiv de împovărătoare în raport cu ale celeilalte părți contractante;
 • identificarea clauzelor dezavantajoase pentru dumneavoastră și indicarea variantelor mai favorabile pe care le-ați putea negocia. Tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți contractul a cărui revizuire o solicitați și să ne descrieți, în formularul de comandă, care sunt interesele și obiectivele dumneavoastră în respectivul contract.

Pentru detalii despre acest serviciu și onorariul acestuia, puteți să ne contactați prin oricare din mijloacele oferite în secțiunea contact, sau să ne scrieți direct prin chat-ul disponibil pe acest website.