avocatsavulov@gmail.com +40 744 284 761

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

            I. Prezentare

 

I.1. Respectăm Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) și orice alte dispoziţii legale privitoare la protecţia datelor cu caracter personal și asigurăm deplină transparență cu privire la datele pe care le colectăm despre dumneavoastră, modul de utilizare şi persoanele cărora le distribuim. Politica de confidențialitate prevăzută în această secțiune se aplică oricărui utilizator sau vizitator al serviciile noastre.

I.2. Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

 

            II. Date pe care le colectăm

 

II.1. Colectăm datele furnizate de dumneavoastră pentru a vă crea un cont, date care includ numele și prenumele dumneavoastră, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail precum şi o parolă.

II.2. De asemenea, colectăm date din raportul de trafic al serverului (ca adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră, locul de unde aţi intrat pe platformă) atunci când vizitaţi sau utilizaţi serviciile noastre, precum atunci când vizualizaţi sau faceţi click pe un conţinut.

 

            III.3. Scopul şi temeiul prelucrării,  durata stocării datelor cu caracter personal

 

III. 1. Prelucrăm numele, prenumele și domiciliul dumneavoastră, în temeiul contractului de asistenţă juridică încheiat, pentru:

  • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;

  • îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;

  • redactarea înscrisurilor solicitate de dumneavoastră;

  • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;

  • îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.

  •             Aceste date vor fi păstrate timp de 18 luni de la data închiderii contului de utilizator.

III. 2. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail pentru comunicarea cu dumneavoastră, în temeiul interesului nostru legitim de a vă transmite toate informaţiile necesare pentru buna desfăşurare a relaţiei contractuale dintre noi.

            Aceste date vor fi păstrate timp de 18 luni de la data închiderii contului de utilizator.

III. 3. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:

  • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică;

  • realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului.

            Aceste date vor fi păstrate timp de 18 luni de la data închiderii contului de utilizator.

III. 4. Utilizăm adresa de e-mail și parola furnizate de dumneavoastră pentru a autoriza accesul la serviciile noastre, în temeiul consimţământului exprimat de dumneavoastră prin crearea contului şi a obligaţiei noastre legale de a verifica identitatea clientului.

            Aceste date vor fi păstrate pe toată durata existenței contului de utilizator, cât și după închiderea contului, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile profesiei de avocat, inclusiv, dar fără limitare, cele referitoare la arhivare.

III. 5. Prelucrăm datele din raportul de trafic al serverului (ca adresa dumneavoastră IP și istoricul de navigare) în scopul păstrării unei evidenţe interne a bazei de date, în temeiul interesului nostru legitim de a ne apăra activitatea, arhivând istoricul relației contractuale și al prestațiilor executate.

            Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

III. 6. Pentru emiterea facturilor privind onorariile noastre, numele, prenumele și domiciliul dumneavoastră sunt trimise către S.C. InteligentIT SRL, cu sediul social în Sibiu str. Aciliu, nr. 22, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1274/2006 CUI RO18990059, care prelucrează aceste date în calitate de împuternicit al nostru, în scopul furnizării serviciilor de facturare SmartBill.ro prevăzute în contractul de prestări servicii încheiat de noi cu această societate.             Acceptarea Politicii de confidențialitate include și consimțământul pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către partenerul nostru.

III.7. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

III.8. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional și confidențialitatea. Datele furnizate de dumneavoastră nu vor fi cedate, divulgate, transferate unor terți decât dacă ați consimțit la aceasta sau dacă o asemenea obligaţie ne este impusă de lege. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială.

III.9. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

 

            IV. Securitatea datelor

 

IV. 1. Pentru a preveni accesul neautorizat sau sustragerea datelor, am implementat măsuri de securitate, fizice și electronice, corespunzătoare nivelului de dezvoltare a tehnologiei informatice.

IV.2. Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale, care prezintă risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și veți fi informat  cu privire la această încălcare.

 

            V. Transferul internațional de date

           

V.1. Pentru funcționarea platformei web folosim servicii ale unor furnizori din Uniunea Europeană și din state terțe, cărora este posibil să le transferăm anumite date ale dumneavoastră.

V.2. Transferurile către furnizorii de servicii din afara Uniunii Europene vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum sunt clauzele standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul Uniunii Europene către Statele Unite ale Americii.

V.3. Acceptarea Politicii de confidențialitate reprezintă consimțământul dumneavoastră la aceste transferuri de date.

 

            VI. Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

VI.1. Aveți dreptul la informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm și dreptul de acces la acestea.

VI.2. Ne puteţi solicita să modificăm, să actualizăm sau să rectificăm datele dumneavoastră inexacte.

VI.3. Ne puteţi solicita să ştergem, parţial sau total, unele dintre datele dumneavoastră personale (de ex., dacă nu mai sunt necesare pentru a vă furniza servicii).

VI.4. Puteți restricționa utilizarea tuturor sau a unei părţi din datele dumneavoastră, atunci când acestea sunt inexacte sau când prelucrarea este ilegală.

VI.5. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă  privesc și pe care ni le-ați  furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

VI.6. Aveți dreptul de a retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin închiderea contului de utilizator.

VI.7. Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: contact@avocatsavulov.ro sau prin serviciile poștale ori de curierat, la adresa Dana Savulov - Cabinet de avocat, Bd. Vasile Milea, nr. 5-7, sc. A, ap. 25, Arad, 310131, jud. Arad.

VI. 8. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale Autorității Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele: Bd. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod pștal 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 

Data ultimei revizuiri mai 2021